Witamy w

Niestety używasz starej wersji Internet Explorera, dla której wsparcia nie oferujemy. Prosimy zainstaluj najnowszą wersję (11+), bądź skorzystaj z innej przeglądarki.
SupraBrokers Logo

XII Forum Rynku Zdrowia

Supra Brokers sponsorem głównym XII Forum Rynku Zdrowia

W dniach 26-27 października 2016 r. odbyło się w Warszawie XII Forum Rynku Zdrowia. Ta jesienna dwudniowa konferencja stała się jedną z najbardziej prestiżowych i reprezentatywnych publicznych debat
o obecnym stanie oraz przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Co roku w Forum Rynku Zdrowia uczestniczy ponad 1000 przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska medycznego w naszym kraju, m.in. wybitne postaci medycyny, menedżerowie placówek medycznych, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej. 

Prezes Zarządu Supra Brokers S.A. Rafał Holanowski został prelegentem sesji „Zdrowy szpital. Zarządzanie szpitalami – wybrane zagadnienia”, podczas której mówił m.in. o Zarządzaniu Ryzykiem: finansowym, prawnym oraz klinicznym w szpitalu.

Kolejna sesja podczas, której Prezes Supra Brokers S.A. był prelegentem to „Powikłania, zdarzenia niepożądane, błędy medyczne – odpowiedzialność prawna placówek medycznych i ich personelu”, gdzie poruszony został temat skali roszczeń pacjentów w polskich szpitalach, odejście od obowiązku wykupywania przez podmioty lecznicze ubezpieczenia od zdarzeń medycznych; podsumowanie działalności wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, a także fundusz wypadkowy jako źródło wypłacania rekompensat dla pacjentów.