Usługa grupowego ubezpieczenia na zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz PORT – Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (nr sprawy 17/2021/Wrocław)