Witamy w

Niestety używasz starej wersji Internet Explorera, dla której wsparcia nie oferujemy. Prosimy zainstaluj najnowszą wersję (11+), bądź skorzystaj z innej przeglądarki.
SupraBrokers Logo

Pracownicze Plany Kapitałowe: obiektywne, a nie emocjonalne kryteria wyboru. - Rafał Holanowski Prezes Zarządu Supra Brokers dla Miesięcznika Ubezpieczeniowego czyt. więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe: obiektywne, a nie emocjonalne kryteria wyboru.

Obecnie o ubezpieczeniach życiowych i roli ubezpieczycieli nie można mówić w oderwaniu od projektu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zakłady ubezpieczeń na życie mają bardzo dużą szansę na zdobycie przewagi konkurenycjnej nad towarzystwami funduszy inwestycyjnych i Polskim Funduszem Rozwoju, ponieważ - siłą rzeczy - posiadają największe doświadczenie w zakresie zarządzania długoterminowymi aktywami. Należące do zakładów ubezpieczeń towarzystwa funduszy inwestycyjnych będą zatem najlepszym kierunkiem przy świadomym wyborze świadczeniodawcy w zakresie zarządzania aktywami Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Przy wyborze świadczeniodawcy, najbardziej wymiernym wskaźnikiem, za pomocą którego można porównać ofertę poszczególnych powszechnych towarzystw emerytalnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych należących do zakładów ubezpieczeń, jest analiza stopy zwrotu z kapitału przy uwzględnieniu struktury wiekowej kadry pracowniczej. To nie tylko analiza w perspektywie 3-5 lat, ale nawet 10-15 lat i dłużej. My już taką analizę przeprowadziliśmy i mamy swoje typy odnośnie do tego, które grupy ubezpieczeniowe mają najlepsze wyniki inwestycyjne.

Rolą brokera przy projekcie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest więc umiejętność porównania aktywności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń. W oparciu o obiektywne, a nie emocjonalne kryteria. Te obiektywe to kryteria finansowej stopy zwrotu. Klient nie ma czasu ani ochoty, żeby robić to samodzielnie, i jeżeli nie chce zostać przydzielony z rozdzielnika do Polskiego Funduszu Rozwoju, może skorzystać z wiedzy i doświadczenia Brokera. To nasza zawodowa aktywność, żeby śledzić umiejętności i wyniki lokacyjne towarzystw funduszy inwestycyjnych należących do zakładów ubezpieczeń z uwzglednieniem struktury wiekowej. Pracownik przystępujący do planu im jest starszy, tym musi mieć bezpieczniejszy rodzaj lokowanych środków, a im jest młodszy, tym może pozwolić sobie na długoteminowe lokowanie w bardziej agresywnych instrumentach. Dlatego tak potrzebne jest doradztwo, a przede wszystkim wiedza, która została zdobyta poprzez analizę struktur wiekowych w licznych programach ubezpieczeń grupowych na życie, które realizuje broker. Broker potrafi ocenić i dopasować rodzaj funduszy, które będą optymalne dla kadry pracowniczej. Potrafi połączyć wszystkie elementy, wyciągnąć na ich podstawie wnioski i zaprezentować je Klientowi. Tak, aby ten mógł świadomie, na podstawie analizy rynku i doświadczeń zakładów ubezpieczeń w inwestycjach, podjąć dezycję o świadczebiodawcy PPK. Rafał Holanowski, Prezes Zarządu Supra Brokers S.A. dla Miesięcznika Ubezpieczeniowego, maj 2018.