Witamy w

Niestety używasz starej wersji Internet Explorera, dla której wsparcia nie oferujemy. Prosimy zainstaluj najnowszą wersję (11+), bądź skorzystaj z innej przeglądarki.
SupraBrokers Logo

Członkostwo w organizacjach

Światowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Ryzyka (GARP)

GARP to organizacja non-profit i jedyne globalnie rozpoznawalne stowarzyszenie dla menedżerów ryzyka. W dziedzinie finansowego i energetycznego zarządzania ryzykiem, GARP ustawia globalne standardy poprzez przyznawanie certyfikatów FRM® (Financial Risk Manager) i ERP® (Energy Risk Professional).

American Society of Healthcare Risk Management (ASHRM)

Założone w 1980 roku American Society of Healthcare Risk Management promuje innowacyjne oraz efektywne strategie zarządzania ryzykiem. ASHRM skupia się na rozwijaniu i wdrażaniu bezpiecznych i skutecznych praktyk opieki nad pacjentem, zachowaniu zasobów finansowych i utrzymaniu bezpiecznego środowiska pracy.

Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Stowarzyszenie od 1992 roku integruje środowisko i reprezentuje interesy brokerów. Bierze udział w pracach legislacyjnych, podnosi poziom zawodowy i etyczny członków oraz rozwija współpracę międzynarodową.

Europejska Federacja Pośredników Ubezpieczeniowych (BIPAR)

BIPAR reprezentuje 47 krajowych organizacji brokerów i agentów ubezpieczeniowych z ponad trzydziestu krajów. Organizacje członkowskie BIPAR zrzeszają ponad 400 000 pośredników ubezpieczeniowych, zarówno agentów, jak i brokerów. Federacja jest uznawana za jedyną reprezentację pośredników ubezpieczeniowych wśród międzynarodowych organizacji.

Business Centre Club (BCC)

Business Centre Club jest prestiżowym klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. BCC realizuje działania z zakresu lobbingu gospodarczego dla rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa czy ochrony działalności polskich przedsiębiorców.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Jest to najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują ponad 10 000 firm, zatrudniających blisko 5 mln osób. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. Organizacja stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom, ale w poszanowaniu praw pracowniczych.