Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie, SWZ NR 144/2021/Iława