Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.