Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie