Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, SWZ nr 80/2021/Piła