Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica