Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.