Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ