Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.