Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie, SWZ NR 49/2021/Oława