Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, SWZ nr 37/2021/ Ostrowiec Świętokrzyski