Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, SWZ 94/2021/Katowice