USŁUGA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO SZPITALA ŚW. ANNY W MIECHOWIE