Usługa ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Kartuzach SWZ nr 138/2021/Kartuzy