Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą (SWZ nr 107/2021/Nowe Miasto nad Pilicą)