Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie SWZ NR 157/2021/Gniezno