Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ