Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie