USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKOM” SP. Z O.O. W LUBACE