Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Gminy Stalowa Wola wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer referencyjny: SIWZ NR 98/2021/Stalowa Wola