USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY MIEJSKIEJ PRZEWORSKSWZ NR 123/2021/Przeworsk