USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY RYMANÓW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH