USŁUGA UBEZPIECZENIA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO, 117/2021/Częstochowa