Usługa ubezpieczenia Powiatu Rawickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi (SWZ nr 159/2021/Rawicz)