Usługa ubezpieczenia Powiatu Złotowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi SWZ nr 190/2021/Złotów.