Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku Numer referencyjny: ZP-PN/UE/34/20