Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników SPZOZ w Lubartowie, SIWZ nr 191/2020/N/Lubartów