Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie Numer referencyjny: SIWZ NR 249/2020/N/Szczytno