Usługa ubezpiecenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J.Śniadeckiego w Białymstoku