Usługa ubezpieczenia Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego Sp. z o.o. w Tarnowie