USŁUGA UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH DLA KTÓRYCH PODMIOTEM TWORZĄCYM JEST WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE