USŁUGA UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH – JEDNOSTEK POWIĄZANYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO