Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie SIWZ nr 202/2020/N/Lublin