Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku POWTÓRKA II