USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE SIWZ NR 267/2020/N/ Lublin