Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Przeworsku SIWZ nr 266/2020/N/Przeworsk