Usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi SIWZ NR 204/2020/N/Opole