Usługa ubezpieczenia116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Opolu