Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. SIWZ nr 224/2020/N/Wołów