USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – WĄSOSZU SPÓŁKA Z O. O.