Usługa ubezpieczenia Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu