Usługa ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie 2 SIWZ nr 273/2020/N/Andrychów