Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Hrubieszowskiego, SIWZ nr 251/2020/N/Hrubieszów