Usługa ubezpieczenia Gminy Miasta Radom SIWZ nr 205/2020/N/Radom