Usługa ubezpieczenia Gminy Miejskiej Wałcz oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu