Usługa ubezpieczenia Powiatu Górowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi