Usługa ubezpieczenia Powiatu Prudnickiego SIWZ NR 253/2020/N/Prudnik